Voortgang EXP01 en opleiding OOK

De komende week staat in het teken van EXP01: park van de toekomst, met voorlopig de twee laatste workshops in het LAB. Daarna gaat de uitvoeringfase van start.

Voor het Sphinxpark wordt een programma ontwikkeld met enkele concrete activiteiten en projecten, die aansluiten bij het huidige Sphinxpark. Voorbeelden zijn een ontmoetingsplek voor bezoekers en een werkplaats voor bewoners van de stad.

Ook in het Frontenpark gaat de komende tijd een hoop gebeuren, in eerste instantie om het park toegankelijk te maken. Zo ligt er een voorstel klaar om een centrale entree te bouwen en een route door het park aan te leggen. Daarnaast krijgen burgers en partijen de ruimte om dromen over en initiatieven voor het park achter te laten.

Daarnaast is het team de afgelopen weken druk bezig geweest met het opstarten van een informele opleiding: OOK. Doel van OOK is om kennis OOK te verzamelen, OOK vast te houden en OOK te delen. Nieuwe stadsontwikkeling is het centrale thema. Belangrijke partners van het LAB zijn de Provincie Limburg, NAiM/ Bureau Europa, Nationaal Programma Herbestemmen, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en de gemeente Maastricht.

De opleiding zal in maart 2013 starten. In een reeks van masterclasses worden actuele stedelijke vraagstukken besproken in een aantal lezingen en workshops. Zowel stadmakers van nu (professionals, ambtenaren) als toekomstige stadmakers (studenten, jonge professionals) worden uitgenodigd om dit multidisciplinaire opleidingstraject te doorlopen.

Related Posts

Site Menu