Volle bak bij het LAB-café!

Het mag een succes genoemd worden.

Afgelopen woensdag 28 augustus was het volle bak tijdens het LAB-café in de Muziekgieterij! Van de tot op heden ruim 30 ingediende voorstellen en ideeën voor de open oproep, kwamen 25 enthousiaste initiatiefnemers hun verhaal presenteren. Zij kregen hier allen vijf minuten de tijd voor. Daarnaast waren er tientallen mensen aanwezig die kwamen luisteren naar alle ideeën die er leven in Maastricht voor de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Wat vooral opviel, was de diversiteit aan achtergronden van de deelnemers en het enthousiasme waarmee zij hun ideeën presenteerden. Van buurtbewoner tot architect en van student tot kunstenaar. Iedereen is welkom om een eigen initiatief in te dienen voor de open oproep van het Maastricht-LAB. En dat bleek ook wel tijdens het LAB-café! Door de vele aanmeldingen moesten de presentaties zelf worden opgesplitst in twee groepen, evenals de experts die aanwezig waren om feedback te geven op de gepresenteerde plannen.

Het maakt maar weer eens duidelijk dat er genoeg initiatiefnemers met spannende ideeën in de stad aanwezig zijn, die staan te springen om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad. Een positieve ontwikkeling, waar het Maastricht-LAB maar al te graag een bijdrage aan levert!

Wilt u ook een voorstel of idee indienen voor de open oproep van het Maastricht-LAB? Dat kan nog steeds! U heeft tot 20 september de tijd om een eigen initiatief in te dienen. Dit kan via info@maastrichtlab.nl. Na 20 september buigt een onafhankelijke jury zich over de ingediende voorstellen. De selectie wordt begin oktober bekend gemaakt.

 

Related Posts

Site Menu