URB@Exp meeting: Maastricht-LAB in Malmö!

Het Maastricht-LAB is partner in een internationaal onderzoeksproject naar stadslabs: URB@Exp. Steden die meedoen zijn Antwerpen, Graz, Leoben, Malmö, Lund en Maastricht. Vorige week vond een URB@Exp meeting plaats in Malmö. De tweede meeting met het hele consortium, na een aftrap in Maastricht in september 2014. Wat kunnen wij leren van andere middelgrote steden in Europa, met vergelijkbare stedelijke uitdagingen en opgaven?

Tijdens de meeting leren de verschillende steden en stadslabs elkaar beter kennen. In Malmö zijn drie zogenaamde ‘living labs’ opgezet, elk met een eigen doelstelling, aanpak en dynamiek. Opvallend is dat twee van de drie zijn geïnitieerd door de universiteit van Malmö en één door de lokale overheid. De doelen en werkwijzen van de labs zijn verschillend. Zo richt één van de labs zich op nieuwe participatieprocessen met aandacht voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, in een specifieke wijk in Malmö. Een ander lab richt zich meer op één specifiek gebouw in de voormalige industriehaven, die transformeert naar een hippe stadswijk met een sterke kenniseconomie. Het gebouw waar we te gast zijn, STPLN/ Fabriken, biedt een ontmoetingsplek voor iedereen, waar diverse participatie- en culturele projecten worden opgestart. Een zogenaamde ‘makerspace’ is het hart van dit experiment.

IMG_0826

Ook het stadslab Antwerpen (Citylab2050) is een bijzonder interessante casus om van te leren. Doel van dit lab is om mensen en projecten te mobiliseren om de stad Antwerpen te transformeren naar een duurzame stad in 2050. Zij kiezen ervoor om specifieke thema’s (‘trajectories’) te agenderen en te laten agenderen, om vervolgens rondom die thema’s te zoeken naar mensen en organisaties die een bijdrage willen leveren aan concrete projecten of acties. Voorbeelden van thema’s zijn voedsel, energie en circulaire mode (circular fashion).

De komende maanden worden enkele projecten van Maastricht-LAB specifiek ingericht voor ‘actieonderzoek’, waar onderzoekers van ICIS (Universiteit Maastricht) een actieve rol krijgen in het proces. Één van de doelen is om een gestructureerd leertraject op te zetten, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan hoe diverse betrokken partijen, waaronder de gemeente Maastricht, opgedane lessen, ervaringen en resultaten kunnen opschalen om op een andere manier van werken te verkennen. Academische modellen en onderzoeksmethodes helpen om dit proces te versnellen.

Wat mij vooral bij blijft na het bezoek in Malmö is dat de samenwerking tussen onderzoekers en steden en de complementariteit tussen theorie en praktijk, enorme potentie heeft om de doelstelling van het Maastricht-LAB kracht bij te zetten: de transitie naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling stimuleren. Cocreatie is hierbij het toverwoord: vanuit een gelijkwaardige positie zoeken naar meerwaarden voor alle betrokken partijen. De komende maanden gaan we hier verder vorm aan geven. Wordt vervolgd!

Related Posts

Site Menu