UPDATE: Nieuw Nederland – Steden in Transitie

Het is alweer een jaar geleden dat wij konden melden dat het Maastricht-LAB zich had aangesloten bij het landelijke netwerk van Stadsambassades. Inmiddels is hiervoor ook het platform Nieuw Nederland – Steden in Transitie in het leven geroepen, waarmee al deze stadsambassades met elkaar zijn verbonden. Een initiatief van Pakhuis de Zwijger uit Amsterdam, dat mede in het licht van Agenda Stad een platform biedt voor de initiatieven en projecten die bijdragen aan de stad van de toekomst. Hierbij een update.

Wat dit platform zo interessant maakt is dat het verschillende transities in het land zichtbaar maakt. Niet alleen in het fysieke domein, waar het Maastricht-LAB zich met name mee bezig houdt, maar ook in het sociale, economische en ecologische domein. Wat deze ontwikkelingen met elkaar gemeen hebben is dat er nieuwe coalities ontstaan, nieuwe concepten worden ontwikkeld en initiatiefnemers zich niet laten tegenhouden door bestaande structuren en werkwijzen. Vaak werken zij dwars door bestaande sectoren en disciplines heen.

In Maastricht wordt dit stukje ‘Nieuw Maastricht’ langzaam aan in beeld gebracht. Projecten als Het Werkgebouw, Athos en The Masters zijn hier al op terug te vinden. Uiteraard kan dit lijstje nog verder worden aangevuld. Werkt u met een vernieuwend project of initiatief aan de stad van morgen? Meld u dan bij het Maastricht-LAB via info@maastrichtlab.nl.

Op 24 juni vindt er een landelijke bijeenkomst plaats in Pakhuis de Zwijger. Dan komen de stadsambassades en verschillende stadmakers uit het land samen om te werken aan de Agenda Stadmakers. Ook interesse om mee te gaan? Meld je hier aan bij Pakhuis de Zwijger. En laat het ons weten! Wij zijn er namelijk in ieder geval bij.

Related Posts

Site Menu