Team Maastricht LAB

Het team Maastricht-LAB zorgt voor de dagelijkse aansturing van het LAB en de experimenten. Zij organiseren, faciliteren en verbinden alle partijen die een rol willen spelen binnen het M-LAB.

 • wethouder van Grootheest van de gemeente Maastricht: opdrachtgever en lid van de Gideonsbende
 • Tima van der Linden: procesmanager bij de gemeente Maastricht
 • Tim Prins (Studio Stad): voormalig externe partner
 • Tim van Wanroij: procesmanager bij de gemeente Maastricht
 • Jos Simons: manager ruimte bij de gemeente Maastricht
 • Saskia van Stein: curator bij Bureau Europa, studieleiding

 

Gideonsbende: Klankbordgroep en ambassadeurs.

Als klankbord voor het Maastricht-LAB heeft een bevlogen groep inwoners, architecten, projectontwikkelaars, juristen en andere stadsontwikkelaars zich verzameld in de Gideonsbende. Op persoonlijke titel dragen zij, ieder vanuit hun eigen achtergrond, bij aan de zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling. Als projectbewakers, ambassadeurs en soms als voogd van een van de experimenten.

 • Jordy Aerts, ING Real Estate Finance
 • Stefan Bos, BAM Utiliteitsbouw
 • Ron Corvers, ICIS/ Universiteit Maastricht
 • Roger Cox, Paulussen advocaten
 • Mirjam Depondt, Woonpunt
 • Hans Martin Don, Leger des Heils
 • Roger van Eys, Swentibold projectontwikkeling
 • Richard Leenards, Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
 • Nicole Maurer, Coördinator Academie van Bouwkunst/ architect
 • Jaco Meuwissen, 3W New Development
 • Loes van Oort, NAiM/ Bureau Europa
 • Sheila Oroschin, voorzitter ondernemersvereniging OIW
 • Paul Rinkens, creatieve ondernemer
 • Frank Strolenberg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed/ Programma Herbestemmen
 • Frans Tonnaer, Hoogleraar Open Universiteit omgevingsrecht
 • Pascal Wauben, stadsbouwmeester Sittard-Geleen

 

Site Menu