Studenten krijgen alle hoeken van Zuid-Limburg te zien

Eind september kwamen 14 studenten van de opleiding Built Environment aan Hanzehogeschool in Groningen naar Zuid-Limburg. Om inspiratie op te doen, te leren en zich te verwonderen. MaastrichtLAB lag natuurlijk ook op hun route. Een gesprek met studente Yvette Hengeveld over vaste concepten, creatief denken en filosofische vragen.

Van Groningen naar Maastricht
Yvette is bouwkundige en verdiept zich tijdens haar derde jaar in ‘Urban Governance’. “Groningen en Limburg hebben met dezelfde problematiek te maken: het zijn krimpregio’s. En de invloed van de mijnen destijds in het zuiden en de gasbel nu in Groningen zijn ook te vergelijken. Voor mij is het daarom heel interessant om te zien voor welke oplossingen hier wordt gekozen.”

Kantoor Contour Heerlen

Doe maar normaal…
Een maatschappij in verandering, de bouwcrisis. Het zorgde volgens Yvette voor chaos die mensen aan het denken heeft gezet. “Kies je voor bestaande routes en concepten of ga je voor vernieuwing en creativiteit? Zowel in Groningen als in Limburg zie je dat burgerinitiatieven meer de ruimte krijgen. Hoewel de mentaliteit wel verschilt. Bij ons denken ze al gauw ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Desondanks ontstaan er opvallende projecten.”

MLAB & IBA Parkstad
De studenten gingen zowel op bezoek bij IBA Parkstad als bij MaastrichtLAB. “Er zijn echt duidelijke verschillen. Het doel van IBA Parkstad is om de toeristen weer terug te krijgen. Daarom richten zij zich op recreatie bij het vullen van leegstand. Ik vind zelf dat ze hierbij nog vanuit het oude systeem denken, met vaste concepten van bovenaf bedacht. Als ze dan samen willen werken met bijvoorbeeld Kantoor Contour, dat veel meer in het gebied gaat zitten, dan loopt dit spaak. Ik vind het oude systeem niet perse verkeerd. Je moet alleen dat vervangen wat niet werkt. Het gaat om aanpassen en inpassen.” Bij MaastrichtLAB ziet Yvette dat er meer vanuit de creatieve kant wordt gedacht. “Zij kijken naar wat ze voor de mens doen in plaats van voor de economie, het is minder commercieel. Ik heb bij hen gemerkt hoe belangrijk het is om ook naar de kant van de gemeente te kijken. Door open te staan voor hun verhaal, begrijp je waarom sommige kwesties soms moeilijk zijn. Die kennis moet je als professional combineren. Zowel MLAB als IBA Parkstad brengen verandering te weeg, dus beiden zijn goed bezig!” lacht Yvette.

Van A2 naar graffiti
Welke projecten zijn haar bijgebleven? “Ik vind het knap om te zien hoe de Groene Loper zoiets ‘zwaars’ als een snelweg heeft verwijderd uit de stad. Dat heeft voor iedereen voordelen. En het graffiti-project in Heerlen, dat was voor mij een eyeopener. Het is een aparte onderneming met een psychologische zoektocht naar manieren om de stad aantrekkelijk te maken.” Over Het Radium is Yvette razend enthousiast. “Mensen hebben niet altijd behoefte aan orde. Chaos brengt creativiteit. Dit is een plek waar geluisterd wordt naar de omgeving.”

Streetart Heerlen 2017-11-09 at 18.51.12

Leer van elkaars minpunten
Tijdens de verschillende presentaties viel de studenten iets op. “Iedereen praat over ‘zijn eigen kindje’. Daar ben je natuurlijk trots op en je vertelt alleen de positieve kant. Maar er zijn uiteraard ook minder goede kanten aan een project. Die werden echter niet benoemd. Niet door de projectleider zelf, maar wel door anderen. Terwijl ik juist denk dat je ervan leert als je dit duidelijk naar elkaar uitspreekt.”

De cirkel is rond
Het bezoek aan Zuid-Limburg werd afgesloten bij de Stad.Academie. “We hadden de afgelopen dagen steeds vragen mogen stellen en hier werden de vragen aan ons gesteld. Hoe kijk jij naar je werkveld? Wat wil je persoonlijk betekenen voor de stedelijke omgeving? En wie is nou eigenlijk eigenaar van de stad?” Voor Yvette was de cirkel rond. “We begonnen bij de concepten van IBA Parkstad en gingen via de creativiteit van MLAB naar een filosofische afsluiter. Het werd steeds vrijer. Dit bezoek heeft me dan ook echt aan het denken gezet!”

Streetart Heerlen 2017-11-09 at 18.53.37

Related Posts

Site Menu