Stedelijke Vernieuwing 2.0 en de maakbaarheid van de stad

Het is goed om van tijd tot tijd afstand te doen van je eigen omgeving en je te laten inspireren door meningen en perspectieven van andere ‘stadmakers’. Door te leren van andermans kennis en ervaringen. De inspiratiebijeenkomst “Stedelijke Vernieuwing 2.0” is zo’n mogelijkheid om jezelf kwetsbaar op te stellen en belangrijke vraagstukken bespreekbaar te maken.

Afgelopen donderdag op 14 maart vond deze bijeenkomst plaats in het stadhuis van Eindhoven. Vanuit het Maastricht-LAB is experiment 05 leegstand stadsbreed ingebracht als casus en behandeld in één van de workshops. Daarin is aandacht besteed aan de strategie ‘ruimte voor initiatief’. Met andere woorden: kun je het leegstandsvraagstuk van de stad (deels) oplossen door meer ruimte te bieden voor initiatieven?

De enthousiaste (en betrokken!) deelnemers van de workshop waren het erover eens dat deze ruimte voor initiatieven een belangrijke bijdrage kan leveren in de omgang met leegstand. Dit vergt echter wel nieuwe werkwijzen, niet in de laatste plaats voor de gemeente. Interessant dat er opvallend veel overeenstemming is over deze gemeentelijke rol.

Van de gemeente wordt een actieve houding verwacht, met als belangrijkste taken om het probleem inzichtelijk te maken, partijen te verbinden en vervolgens als ‘partner’ deel te nemen in de uitvoering van projecten. Meesurfend op de energieën en ideeën die er zijn in de stad. Taak is om deze krachten te mobiliseren en optimaal te benutten. Deze aandachtspunten sluiten naadloos aan bij de werkwijze van het LAB.

Wat dit vraagstuk laat zien is dat de maakbaarheid van de stad ter discussie staat. De wereld is veranderd, complexer geworden. De gemeente kan daarom het leegstandsvraagstuk niet alleen oplossen of sturen, daar zijn meerdere partijen uit de stad voor nodig. Dat is een zoektocht. En die begint met dialoog, inzicht en vertrouwen.

Related Posts

Site Menu