Stadsnatuurvisie Maastricht gaat de boer op

Hoe gaan we als Maastricht met onze stadsnatuur om? In een versteende omgeving moet er bewust ruimte gemaakt worden voor flora en fauna, zo staat in de Stadsnatuurvisie. Een waardig document dat ervoor gaat zorgen dat de stad vitaler en u als inwoner gelukkiger wordt. Rob Jansen: “Maastricht heeft goud in handen.”

Door stadsreporter Karin Somers

De Stadsnatuurvisie is af

Het heeft heel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar het is zover! Voor hem ligt de ingebonden versie van de Stadsnatuurvisie. Op de kaft paarse, bloeiende bieslook tegen een blauwe lucht. Wat staat er in de Stadsnatuurvisie? Rob: “Wij willen met deze visie ervoor zorgen dat stadsnatuur een volwaardige doelstelling wordt in alle planvorming. Het belang ervan wordt namelijk nog niet altijd voldoende onderkend.” Hoe komt dat, denk je? “De winst van investeren in stadsnatuur is niet gemakkelijk uit te drukken in keiharde cijfers en euro’s. Het vraagt om lange termijn denken en dus een lange adem. We hebben daarom een stip op de horizon geschetst en de weg ernaar toe beschreven. Zowel beleidsmatig als praktisch.”

Van visie naar praktijk

Kun je een praktisch voorbeeld geven? “We willen uiterlijk in 2020 een stadsecoloog aanstellen. Die zorgt ervoor dat stadsnatuur en stadsbeleid worden verbonden. Bij elke gemeentelijke planvorming worden de consequenties voor de stadsnatuur meegenomen. We willen een Natuurloket instellen, waar iedereen terecht kan voor praktische informatie, antwoorden en inspiratie.”

Maar de Stadsnatuurvisie kijkt verder. “In 2040 willen we dat er twee keer zoveel groen in de bebouwde kom staat, terwijl het buitengebied onaangetast blijft.” Ambitieus, maar niet onmogelijk. Maastricht heeft volgens de Stadsnatuurvisie veel potentie. Rob: “Er wordt vaak gesproken over de krimpregio. Dat vind ik echt nonsens. Als we de juiste keuzes maken, kunnen we op een duurzame manier groeien. Met een groene omgeving creëren we een prettig vestigingsklimaat. Als werkstad en kenniseconomie moet je dat willen. Tegelijkertijd wordt de stad nog interessanter voor toeristen. Die komen dan niet meer voor één activiteit, maar bezoeken de stad regelmatig, omdat het er prettig vertoeven is. Dat is wat stadsnatuur doet.”

Elk beetje groen telt

Stadsnatuur zorgt voor de toekomstbestendigheid van de stad. “Klopt. Voor de economische vitaliteit, maar ook voor de gezondheid en simpelweg het geluk van Maastrichtse burgers.” Het geluk? “Ja, meer groen in de stad heeft altijd een positief effect. Het draagt bij aan het herstel van stress en mentale vermoeidheid. Het is als een vluchtheuvel voor de geest. En het verstrekt het afweermechanisme van de mens.” Genoeg redenen om te investeren in Stadsnatuur, volgens Rob. De gemeente Maastricht verhoogt eenmalig het onderhoudsniveau van het groen. Vindt hij dit een goeie ontwikkeling? “Absoluut. Je ziet ook dat de Leidraad Groen wordt geactualiseerd en er een nieuw Groenstructuurplan komt. Groen hangt in de lucht, wat dat betreft hebben we de wind mee.”

Was getekend: Stadsnatuur Maastricht

Wie heeft de Stadsnatuurvisie eigenlijk gemaakt? “Zo’n 50 betrokken vrijwilligers en professionals uit verschillende geledingen van Maastricht. Samen vormen zij het collectief Stadsnatuur Maastricht.” Rob behoorde samen met Christian Scholl van ICIS en Tim van Wanroij van Maastricht-LAB tot de voordenkers. “Er zijn heel wat uren in gaan zitten. We hadden achteraf gezien wel wat meer facilitering kunnen gebruiken. Maar ja, zo gaat dat. Velen willen voetballen, maar weinigen willen kantinedienst draaien. Uiteindelijk hebben we goed werk afgeleverd van een hoge kwaliteit” besluit Rob met gepaste trots.

De stad is aan zet

De visie is af. En nu? “30 januari presenteren we het aan de Gemeenteraad tijdens de Raadsronde. De wethouder is alvast erg positief en steunt onze visie. Dan gaan we met een roadshow langs organisaties zoals de universiteit en het MUMC+ om overal zaadjes te planten.” En de inwoners van Maastricht? “Zij zijn ook erg belangrijk. Momenteel zijn we bezig met het maken van een filmpje en willen in het voorjaar een spectaculaire presentatie organiseren.” U gaat er hoe dan ook van horen. En welk advies zou Rob de mensen uit Maastricht geven? “Lees allemaal de Stadsnatuurvisie!” lacht hij. “Maar kijk ook wat je zelf kunt doen. Zorg voor minder tegels in je tuin, meer planten voor vogels en vlinders of adopteer samen met je buurt een stuk groen. En denk aan Stadsnatuur straks bij de gemeenteraadsverkiezingen.”

U kunt de hele visie lezen op de website.

Related Posts

Site Menu