Stadsnatuur essentieel voor de vitaliteit van de stad

“We zijn allemaal onderdeel van de natuur en zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Dat zien we soms te weinig”, vindt Rob Jansen. Hij is al zijn hele leven gefascineerd door en geïnteresseerd in natuur. Sinds hij in 2013 met vervroegd pensioen ging, zet hij zich vol passie in voor stadsnatuur. Hij volgde de Natuurgidsencursus bij IVN en boog zich voor zijn stage over stadsnatuur. Dit leidde uiteindelijk tot het initiatief Stadsnatuur Maastricht, een samenwerking tussen IVN Maastricht, ICIS en Maastricht LAB.

Door stadsreporter Lieke Rijkx

In 2016 brachten de drie partijen een diverse groep mensen bij elkaar die samen de Stadsnatuurtafel vormen. Aan die tafel wordt een visie op stadsnatuur voor Maastricht ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat stadsnatuur altijd meetelt als er plannen worden gemaakt voor de stad. De Stadsnatuurvisie wordt eind mei aan de stad aangeboden. “Stadsnatuur is ontzettend belangrijk. Allereerst voor het in stand houden van de biodiversiteit. Grootschalige landbouw zorgt ervoor dat biodiversiteit in het buitengebied snel afneemt, in de stad kunnen we tegenwicht bieden. Natuur is bovendien belangrijk voor onze gezondheid. Natuur nodigt uit tot bewegen, mensen worden gelukkig van groen en het leefklimaat wordt er beter van. Kinderen die in de natuur spelen, bouwen resistentie op. Een krachtig ecosysteem is goed voor ons. Egels eten slakken, vossen jagen op ratten en vleermuizen vangen muggen. Natuur en economie bijten elkaar niet, integendeel. Groen is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven én mensen. Maastricht kan zich hiermee onderscheiden.”

Geef de burger ruimte
Aan de Stadsnatuurvisie helpen in totaal vijftig mensen mee. “We zijn halverwege het visieproces en denken nu na over hoe we kunnen zorgen dat die visie ook realiteit wordt. Dat zal in de vorm van concrete projecten moeten gaan. Een uitdaging, want vrijwilligerswerk kent beperkingen qua middelen en tijd. Maar het biedt ook kansen, want in de stad zit heel veel talent en ervaring. Bij burgerparticipatie gaat het erom dat burgers en gemeente (politiek en ambtelijk apparaat) samenwerken. De gemeente moet een stukje invloed delen, anders haken die burgers af. Dat gaat nog niet altijd vanzelf, maar juist in deze tijden waarin de wrevel over het niet gehoord worden toeneemt, is het wel nodig. Daarom zijn we blij met Maastricht LAB, een prettige, flexibele, open schil rondom de gemeente. LAB opent deuren voor je, reageert snel en denkt met je mee. LAB krijgt zaken binnen het gemeenteapparaat voor elkaar.”

Geen direct succes
Een project is niet geslaagd als het lintje is doorgeknipt. “Projecten waar geen visie achter zit, verpieteren regelmatig. Volkstuintjes waar binnen een paar jaar enkel nog onkruid groeit. Een park dat eindigt als hangplek. Met de Stadsnatuurvisie willen wij duidelijk maken dat stadsnatuur essentieel is voor de vitaliteit van de stad en haar bewoners en zo projecten een bedding geven.”

Benieuwd naar de Stadsnatuurvisie en de concrete projecten die eruit voortkomen? Houd dan de website van Stadsnatuur Maastricht in de gaten. Op 21 februari is er een lezing van Ignace Schops over stadsnatuur in de praktijk.

Related Posts

Site Menu