Stad.Academie en groenconferentie

Behalve het uitvoeren van uitdagende experimenten en het opbouwen van nieuwe coalities, heeft het Maastricht-LAB -mede door haar tijdelijk- bestaan zichzelf de taak gesteld een kennisinfrastructuur na te laten, die de transitie van stadsontwikkeling verder stimuleert. Uit de nieuwe samenwerkingspartners is een gelegenheidscoalitie ontstaan, die deze ambitie heeft omgedoopt tot de Stad.Academie. De Stad.Academie is een informele opleiding gericht op alternatieve wijzen van stadsontwikkeling en met name in de Euregio, waarin de thema’s en experimenten van het M-LAB terugkomen.

Het lesprogramma bestaat uit een zestal lezingen, die aan masterclasses zijn gekoppeld. De masterclass bestaat uit een vaste groep deelnemers, die onder begeleiding verschillende casussen intensief gaan bestuderen. De lezingen zijn daarentegen breder opgezet en bieden vooral overzicht in de thematiek en dienen ter inspiratie voor een groter publiek.

Voordat er wordt begonnen met de registratie, wordt een eerste lezing georganiseerd. Naast een vooraanstaande spreker zal er meer worden verteld over de opzet en inrichting van de opleiding. Na deze avond kan men op via de contactgegevens op de nieuwe website zich inschrijven. Dus houd deze pagina en die van de partners (Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Bureau Europa, Studio Stad, 3W New Development, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, en HumbléMartens Architectuur en Stedelijk Ontwerp, met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) in de gaten!

Mocht U niet willen wachten, dan raden wij U aan één van de volgende evenementen te bezoeken. Op 17 en 18 april organiseert de gemeente Maastricht een groenconferentie in Centre Céramique. De thema’s die tijdens deze tweedaagse aan de orde komen sluiten nauw aan bij het thema nieuwe stadsontwikkeling, zoals stadslandbouw en het beheer van openbaar groen. Meer informatie over het programma en aanmelding zie http://groenegastvrijegordel.nl/.

Daarnaast bezoekt de Vereniging van Grondeigenaren (VvG) op woensdag 24 april verschillende gebiedsontwikkelingen in Maastricht. Tijdens dit congres wordt de wijze waarop Maastricht omgaat met het thema nieuwe stadsontwikkeling toegelicht, met onder andere aandacht voor het Maastricht-LAB. Voor meer informatie en aanmelding zie http://www.vvg.nl/de-vereniging/congressen/congressen/gebiedsontwikkeling-uit-eigen-kracht/.

Related Posts

Site Menu