Presentaties en nieuwe experimenten

Vorige week is een interessante week geweest voor het Maastricht-LAB. Zo heeft het team Maastricht-LAB op dinsdag 5 maart twee presentaties gegeven over de opzet en voortgang van het LAB. De één voor de raadscommissie stadsontwikkeling Maastricht, de ander voor het architectuurcentrum Bouwhuis in Apeldoorn.

De raadscommissie is op de hoogte gesteld van de processen die er lopen en de nieuwe experimenten waarmee het LAB aan de slag gaat. Wethouder van Grootheest was aanwezig om toelichting te geven over de huidige stand van zaken. En ook een aantal leden van de Gideonsbende namen de raadsleden mee in de experimenten waar zij bij betrokken zijn. Een geslaagde bijeenkomst, waarbij verschillende partijen hun betrokkenheid uitspraken bij de wijze waarop gewerkt wordt aan de experimenten.

Op hetzelfde tijdstip werd door Bram Loeffen en Tim van Wanroij in Apeldoorn een presentatie gegeven over hoe Maastricht de zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling vormgeeft. Met aandacht werd geluisterd over hoe Maastricht onder andere omgaat met de leegstandsproblematiek. Vervolgens werd met de enthousiaste groep aanwezigen een discussie gevoerd over hoe bewoners, ondernemers en gemeenten samen kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad.

Op donderdag 7 maart heeft wethouder van Grootheest de nieuwe experimenten gepresenteerd aan de lokale pers. Op de website is terug te vinden welke nieuwe stedelijke vraagstukken worden aangepakt. De komende tijd zal er hard worden gewerkt om resultaten te boeken en nieuwe leermomenten vast te leggen. De zoektocht is immers nog lang niet voorbij. Sterker; we zijn pas net begonnen!

Related Posts

Site Menu