Over bruggen en de Maas

Het is inmiddels meer dan 20 jaar geleden: de overstromingen bij Itteren en Borgharen. Sinds begin dit jaar wordt er een Europese studie gedaan naar de reactie van bewoners en de overheid op dit soort gebeurtenissen onder de naam CAPFLO. “We willen kijken wat belangrijk is voor de reactie op dit soort rampen” vertelt senior onderzoekster Stefania Munaretto. “Daar kunnen we veel van leren.”

Door Stadsreporter Karin Somers.

Na de overstromingen begin jaren negentig begon men met het afgraven van grind om de Maas meer ruimte te bieden. Stefania: “Dit was toen erg controversieel. Bedrijven groeven in Noord-Limburg het grind af, maar lieten een rommeltje achter.” Er ontstond wantrouwen en verzet. “Daarom is men bij het Grensmaas project meer in gesprek gegaan met omwonenden. Dat bleek succesvol.”

Tijdens haar eerste interviews met de dorpsraden, burgemeester en betrokken partners vallen Stefania een aantal dingen op: “Men is zich bewust van de gevaren van de Maas. Met name de mensen die de overstromingen hebben meegemaakt. Ze voelen zich veilig door de verhoogde oevers, maar ze moeten ook altijd zelf maatregelen treffen mocht het ooit nog een keer gebeuren.”

De hechte gemeenschap van beide dorpen zorgde er tijdens de overstromingen voor dat mensen elkaar hielpen. “Wat opvalt is dat voor de overstromingen Itteren en Borgharen erg van elkaar gescheiden waren. Nu hebben ze bijvoorbeeld samen de Recreatievisie geschreven. Dat was voor die tijd ondenkbaar.” Zo zorgt water uiteindelijk voor het slaan van bruggen.

Related Posts

Site Menu