Maastricht visits London!

Dinsdag 11 juni sprak Guido Derks (directeur Beleid en Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Maastricht) op het IFHP (International Federation for Housing and Planning) Centenary Congress in Londen. Bezoekers van dit congres konden bestaande perspectieven op het gebied van stadsontwikkeling en stedelijke planning verrijken met ervaringen en opgaven elders in de wereld.

Een kijkje in de Londense keuken
Tijdens het congres werd er (uiteraard) veel aandacht besteed aan de vraagstukken in Londen. Wat opvalt is dat deze stad met een hele andere problematiek te maken heeft dan een stad als Maastricht. Londen is booming, maar heeft een groot huisvestingsvraagstuk. De sociale woningnood is groot en met een groeiende bevolking (ook jongeren) blijft dit vraagstuk de komende jaren ook zeer actueel.

Herbestemming voor gevorderden
Daarnaast was het interessant om te zien hoe deze stad met de organisatie van de Olympische Spelen is omgegaan. Het Olympische park was gevestigd in East London, een voormalig industrieel gebied. Het gebied stond bekend als een onderontwikkeld en minderwaardig terrein ten opzichte van overige gebieden in Londen. Door het Olympische stadion en overige voorzieningen juist hier te vestigen, krijgt het gebied een nieuwe impuls waardoor ook de komende jaren nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Zeer belangrijk dus voor de lokale omgeving en leefbaarheid van East London. De manier waarop het terrein een nieuwe bestemming krijgt doet denken aan de opgaven in het gebied Belvédère in Maastricht, waar ook een herontwikkeling gaat plaatsvinden.

Maar Londen leeft in een andere wereld dan Maastricht. De vraagstukken waar wij mee worstelen zijn bijvoorbeeld leegstand in de binnenstad, leefbaarheidvraagstukken in de wijken en de toekomstige programmering en invulling in het gebied Belvédère. Dit vraagt om een heel andere wijze van stedelijke planning ten opzichte van de grootschalige master planning in Londen.

Maastricht: traditie, kwaliteit én innovatie
Maastricht heeft een rijke traditie op het gebied van stadsontwikkeling. Een consistent beleid over verschillende generaties heeft ertoe geleid dat Maastricht een kwalitatief hoogwaardige stad is. Maar aangezien ‘de groei’ eruit is (de bevolkingsgroei stagneert en de economische groei ontbreekt) ligt er een nieuwe uitdaging om de kwaliteit van de stad ook in de komende periode te waarborgen.

Presentatie goed ontvangen
De presentatie van Guido Derks werd goed ontvangen. De aanwezigen waren enthousiast over de compacte stad benadering van Maastricht als een duurzame benadering voor stadsontwikkeling. Daarnaast was er belangstelling voor het Maastricht-LAB en de manier waarop Maastricht experimenteert met nieuwe vormen van stadsontwikkeling. Het idee voor een ‘stadslab’ speelt in meerdere steden, ook in Nederland, maar Maastricht kiest ervoor om er ook daadwerkelijk werk van te maken en aan de slag te gaan met bestaande vraagstukken. Die stap lijken andere steden vooralsnog niet te durven maken. Er was dus bewondering voor de aanpak in Maastricht en het lef dat hier wordt getoond.

Related Posts

Site Menu