Maastricht-LAB start met experiment 08 Open oproep!

Het Maastricht-LAB zoekt naar het meest vernieuwende initiatief op het gebied van stadsontwikkeling. Het lab organiseert een wedstrijd waarbij zij inwoners en organisaties oproept om ideeën en initiatieven in te dienen. Gezocht wordt naar een idee voor een bepaalde plek of een gebouw, maar het is ook mogelijk om een eigen experiment aan te dragen. Het Maastricht-LAB biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van het winnende initiatief.

Brede open uitvraag
Het uitvoeren van kleinschalige experimenten en initiatieven staat centraal bij het Maastricht-LAB. In de afgelopen anderhalf jaar heeft het lab diverse experimenten uitgevoerd, rond thema’s als herbestemming, parken van de toekomst en duurzame energie. Het nieuwste experiment is een open uitvraag aan de stad, een logische vervolgstap in de zoektocht naar nieuwe stadsontwikkeling. Het Maastricht-LAB zoekt naar nieuwe concepten voor gebouwen of braakliggende terreinen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe combinaties van wonen en werken in bestaande gebouwen, of vormen van kleinschalige stadslandbouw.

Meer informatie
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@maastrichtlab.nl. Meer informatie over onder andere selectiecriteria en voorbeeldlocaties kunt u terugvinden op deze website, via experimenten – EXP#08.

Related Posts

Site Menu