Waarom is het Maastricht-LAB opgericht?

Het Maastricht-LAB is in 2012 opgericht om een nieuwe impuls te geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht. Dit omdat de huidige structuren en instrumenten voor stedelijke opgaven niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid. We zijn gestart als proeftuin voor nieuwe stadsontwikkeling, waarbij acht vraagstukken en projecten als experiment zijn opgepakt. Deze experimenten zijn destijds door de gemeente geïnitieerd.

Wat hebben we de afgelopen twee jaar gedaan?

Als experimenteer- en leerruimte heeft het Maastricht-LAB de afgelopen twee jaar goed gefunctioneerd. Door aan de slag te gaan met acht verschillende projecten hebben we meer inzicht gekregen in nieuwe werkwijzen en oplossingsrichtingen op het gebied van leegstand en herbestemming, cocreatie, flexibiliteit en tijdelijkheid. Het Maastricht-LAB is het stadium van proeftuin echter ontgroeid. Er zit meer potentie in. Daarom gaan we een nieuwe fase in, waarbij Maastricht aan zet is.

Hoe gaan we verder?

Het Maastricht-LAB gaat door als cocreatief ontwikkelplatform, waarbij vernieuwende projecten en vraagstukken worden opgepakt. Onze zoektocht wordt echter ambitieuzer dan voorheen: we gaan nog nadrukkelijker op zoek naar de energie in de stad. Naar mensen die anders naar de stad kijken, mensen die de kansen maar ook de opgaven zien en met concrete projecten een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van Maastricht. Het Maastricht-LAB wil deze structurele voedingsbodem voor vernieuwing creëren, door behalve een experimenteerruimte ook een platform voor verbinding te bieden.

Wat gaan we anders doen?

Dat doen we door vaker publieke bijeenkomsten te organiseren, waar projecten, vraagstukken of thema’s aan de orde kunnen komen. Ook richten we een nieuw netwerk op: Stadmakers Maastricht, waar de makers en doeners uit deze stad zich bij kunnen aansluiten. Maar het allerbelangrijkste: we willen vooral blijven doen. Daarom gaan we op zoek naar nieuwe projecten die aansluiten bij de filosofie van Maastricht-LAB. Als aanjager en verbinder kunnen wij u mogelijk helpen om het proces van onderzoek tot uitvoering te versnellen en uw project te verrijken.

Wat kunt u doen?

De komende tijd gaan we onderzoeken hoe we deze stappen in praktijk kunnen brengen. U kunt hier een bijdrage aan leveren! Door u aan te melden met uw projecten of bij het netwerk Stadmakers Maastricht via onze aanmeldpagina’s. U kunt ook contact opnemen met het team van Maastricht-LAB via info@maastrichtlab.nl of +31 (0)43 – 350 45 98.

Site Menu