Maastricht-LAB neemt deel aan internationaal onderzoeksproject URB@Exp

In september 2014 start het internationale onderzoeksproject URB@Exp, waarbij stadslabs of ‘urban labs’ van verschillende steden in Europa worden onderzocht en vergeleken. Het Maastricht-LAB is als enig Nederlands stadslab opgenomen in het onderzoek. Naast Maastricht nemen de steden Antwerpen (België), Malmö (Zweden), Graz en Leoben (Oostenrijk) deel. Ook de universiteiten van Maastricht, Lund, Malmö en Graz zijn partners in dit project. ICIS, het duurzaamheidinstituut van de Universiteit Maastricht, is trekker en coördinator van dit driejarige onderzoek.

Intensieve samenwerking
De komende drie jaar gaan ICIS en het Maastricht-LAB intensief samenwerken in dit onderzoek, dat de naam URB@Exp heeft gekregen. Kennisuitwisseling op stadsniveau en tussen steden staat in dit onderzoek centraal. Doel is om te leren hoe stadslabs bijdragen aan de ontwikkeling van de stad, hoe innovatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken ontstaan en welke partijen hier aan deelnemen. Ook de rol van overheden is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Het URB@Exp project wordt grotendeels gesubsidieerd vanuit het internationale onderzoeksprogramma Urban Europe.

Wethouder Gerdo van Grootheest: “Maastricht is in een nieuwe fase beland van stedelijke ontwikkeling. Andere tijden vragen om een andere aanpak. Dit betekent dat een nieuwe manier van stadsontwikkeling nodig is, waarin herbestemmen, flexibiliteit, tijdelijk gebruik, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en cocreatie centraal staan. Het Maastricht-LAB is daar, als cocreatief ontwikkelplatform met makers en doeners uit onze stad, aanjager voor”.

Ron Cörvers, directeur van ICIS en tevens oud-Gideonsbendelid van het Maastricht-LAB, noemt het onderzoeksproject een mooi voorbeeld van ‘actieonderzoek’, waarbij theorie en praktijk met elkaar in verbinding wordt gebracht. Daarbij is goede samenwerking tussen universiteit, gemeente en stad doorslaggevend voor een goed resultaat.

Kick-off
In september vindt de officiële kick-off van het URB@Exp project plaats in Maastricht. Vertegenwoordigers van zowel lokale overheden als universiteiten uit de betrokken steden verblijven dan drie dagen in Maastricht. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om de onderzoekers en beleidsmakers ook kennis te laten maken met de stad, het Maastricht-LAB en de projecten van het Maastricht-LAB.

Het team Maastricht-LAB houdt u op de hoogte over de voortgang en resultaten van het onderzoek.

Related Posts

Site Menu