Maastricht-LAB wordt deelnemer in netwerk Stadsambassades!

Woensdag 25 juni vond in Amsterdam de officiële kick-off plaats van het nieuwe netwerk van Stadsambassades. Dit is een initiatief van het Pakhuis de Zwijger, waarbij een netwerk van (inter)nationale steden zich inzet voor kennisuitwisseling op het gebied van nieuwe stadsontwikkeling. Op uitnodiging van het Pakhuis de Zwijger gaat het Maastricht-LAB deelnemen aan dit netwerk van Stadsambassades!

In een volle zaal met ruim 200 stadmakers uit het hele land, kreeg elke stad de gelegenheid om in een korte pitch van drie minuten een beeld te schetsen van vernieuwende projecten en initiatieven uit de stad. Maastricht was aanwezig met een afvaardiging vanuit de Stad.Academie, Sphinx Maastricht, The Masters en het Maastricht-LAB. Tijdens de Maastrichtse presentatie zijn al deze organisaties en initiatieven aan bod gekomen.

Een inspirerende bijeenkomst! Elke stad is op haar eigen manier bezig om de stad in beweging te houden. En of dit nou van bovenaf wordt aangestuurd of van onderop tot stand komt, verschillende partijen en initiatieven grijpen deze tijd aan als kans om op vernieuwende wijze met de stad aan de slag te gaan. Door nieuwe samenwerkingen groeien de meest inspirerende ideeën uit tot concrete projecten en oplossingen.

Wij houden u op de hoogte over de rol en inbreng vanuit Maastricht. Meer informatie over het netwerk van Stadsambassades vindt u hier.

Maastricht @ Stadsambassades

 

Related Posts

Site Menu