Maastricht- LAB feliciteert Melissa Hayes!

Melissa Hayes heeft haar Master-thesis met verve verdedigd bij ICIS, onderdeel van universiteit Maastricht. Melissa, je wordt gefeliciteerd door het Maastricht-LAB.

Vrij vertaald zijn de volgende punten van haar thesis voor het Maastricht-LAB van belang:

  • Kom buiten je comfortzone en zoek naast de gelijkgestemde betrokkenen ook naar actoren met tegengestelde inzichten.
  • Private spelers zijn vaak uit oprechte interesse betrokken bij Living-labs.
    Private spelers tonen commitment en bereidheid tot coöperatief handelen om gezamenlijk aan oplossing te werken.
  • Onderzoek suggereert dat het werken met kleine lokalenpartners die kans op succes van het experiment vergroot.
  • Focus op het proces als living-lab en niet op het resultaat.
  • De gewenste rol van living-labs (welke zijn verbonden met de overheid )om te faciliteren in experimenten, kan door de belangen van deze overheid in het experiment worden gehinderd.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met M-LAB of Melissa Hayes. M.hayes@student.maastrichtuniversity.nl

Related Posts

Site Menu