Invitation for Caracola Café #1

UITNODIGING: Presentatie van het concept Caracola en nieuwe ontmoetings- en werkplek voor sociaal en creatieve ondernemers.

(English version: below)

Ben je op zoek naar een nieuwe dynamische werk- en ontmoetingsplek in de stad? Kom dan naar het eerste Caracola Café op zondag 26 oktober van 15:00 tot 18:00 uur aan de Theresiaschool in President Rooseveltlaan 213.
Tijdens dit Caracola Café, leer je ons en andere geïnteresseerden kennen, kun je het gebouw bekijken en voor jezelf ontdekken welke mogelijkheden dit initiatief biedt. Zou je ons willen helpen door deze uitnodiging te sturen naar andere geînteresseerden?

Na een korte introductie van onszelf en het Caracola concept, zal er tijd zijn om het gebouw te verkennen, ideeën uit te wisselen en te genieten van muziek en een drankje in een informele sfeer.

Caracola is een stichting met de missie werk- en ontmoetingsplekken aan te bieden en de ontwikkeling van creatieve professionals & sociale ondernemers te ondersteunen.
We ontwikkelen ruimtes die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden, organiseren evenementen en stimuleren projecten in en om tijdelijke leegstaande ruimtes in Maastricht.
Daarbij richten we ons op het ontwikkelen en verlevendigen van leegstaand vastgoed en stimuleren samenwerking, creativiteit en duurzame ontwikkeling.
Oftwel: “we verbinden mensen met mensen met ruimte”

Voor meer informatie en om op de hoogte te blijven, zie onze facebook pagina: https://www.facebook.com/Caracola.Maastricht

We kijken er naar uit je te ontmoeten,

Caracola
(Bart Dekker, Lyanne Polderman, Juliette Tessier & Tim Strasser)

English version:

INVITATION: presentation of the Caracola-concept and the new meet- and workspace for social and creative entrepreneurs.

We invite everyone who is interested to use and co-create a new dynamic work and meeting place in town to join our first Caracola Café in less than two weeks, on Sunday 26th from 3-6PM at President Rooseveltlaan 213.

During this Caracola Café, you can get to know us and other participants, get a feel for the first building and explore what opportunities this space may offer you or people you might know. So please also invite anyone you think could be interested as well.
After shortly introducing ourselves and the Caracola concept, there will be time to explore the building, exchange ideas and enjoy some drinks and music in an informal atmosphere.

Caracola is a foundation with the mission to provide work & meeting space and support the development of creative professionals & social entrepreneurs. Specifically, we develop mixed-use spaces, organize events and stimulate projects in and around temporary vacant spaces in Maastricht. Thereby we aim to regenerate and enliven empty spaces while stimulating creativity, collaboration and sustainable development. In essence, we connect people to people to space.

For more information and to stay updated, see our facebook page: https://www.facebook.com/Caracola.Maastricht.

Looking forward to meet you,

Caracola
(Bart Dekker, Lyanne Polderman, Juliette Tessier & Tim Strasser)

Related Posts

Site Menu