Waarom is het Maastricht-LAB opgericht?

Het Maastricht-LAB is in 2012 door de gemeente Maastricht opgericht om een nieuwe impuls te geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht. Dit omdat de huidige structuren en instrumenten voor stedelijke opgaven niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid. De economische en demografische groei nemen af en inwoners en lokale organisaties willen steeds meer invloed uitoefenen op de ruimtelijke inrichting van de stad. Het Maastricht-LAB is het instrument van de stad waarbij deze zoektocht naar nieuwe vormen van stadsontwikkeling centraal staat.

Wat is nieuwe stadsontwikkeling?

Nieuwe stadsontwikkeling betekent nieuwe manieren van denken over, werken aan en organiseren van stedelijke vraagstukken van nu en morgen. Begrippen als leegstand, herbestemming, tijdelijk gebruik, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en cocreatie staan hierbij centraal. De samenwerking met (deels) nieuwe partners en initiatiefnemers is hier een belangrijk onderdeel van. Het Maastricht-LAB experimenteert met nieuwe stadsontwikkeling aan de hand van concrete, fysieke projecten in de stad: een (leegstaand) gebouw of gebied, een park of stuk openbare ruimte. Het Maastricht-LAB is hierbij betrokken als adviseur, verbinder of partner.

Maastricht-LAB 2012-2014

Het Maastricht-LAB is in 2012 gestart als proeftuin voor nieuwe stadsontwikkeling, waarbij acht vraagstukken en projecten als experiment zijn opgepakt. Deze experimenten zijn destijds door de gemeente geïnitieerd. Als experimenteer- en leerruimte heeft het Maastricht-LAB de eerste twee jaar goed gefunctioneerd en hebben we meer inzicht gekregen in nieuwe werkwijzen en oplossingsrichtingen. Het Maastricht-LAB is het stadium van proeftuin echter ontgroeid. Er zit meer potentie in. Daarom is het Maastricht-LAB medio 2014 een nieuwe fase ingegaan, waarbij Maastricht aan zet is.

Maastricht-LAB Next 2014 – heden

Het Maastricht-LAB gaat door als cocreatief ontwikkelplatform, waarbij vernieuwende projecten en vraagstukken worden opgepakt samen met initiatiefnemers en partners. Het Maastricht-LAB initieert dus zelf geen projecten maar werkt samen met personen en organisaties aan projecten die passen bij het thema nieuwe stadsontwikkeling. Dit betekent een meer open manier van werken dan voorheen. We blijven experimenteren in de stad en leren door te doen. De kennis die daarbij wordt ontwikkeld delen wij openlijk met geïnteresseerde mensen en partijen.

Daarnaast hebben wij het netwerk Stadmakers Maastricht opgericht: een open netwerk waar denkers en doeners uit de stad bij elkaar komen en hun tijd, middelen en kennis inzetten voor projecten en activiteiten van het Maastricht-LAB. Zo kunnen Stadmakers gevraagd worden voor advies door de initiatiefnemers van projecten waar wij mee samenwerken. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten voor de Stadmakers georganiseerd.

Tot slot werken wij graag samen met studenten en organiseren wij regelmatig inspirerende bijeenkomsten en activiteiten, om ook het publieke debat over nieuwe stadsontwikkeling een impuls te geven. Dit doen wij samen met partners binnen en buiten Maastricht.

Hoe kan ik meedoen?

We zijn dus nadrukkelijk op zoek naar de energie in de stad. Naar mensen die anders naar de stad kijken, mensen die met concrete ideeën en projecten een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling van Maastricht en de stad van morgen. Het Maastricht-LAB wil deze structurele voedingsbodem voor vernieuwing creëren, door behalve een experimenteerruimte ook een open platform voor verbinding te bieden. Het Maastricht-LAB is er voor zowel grote partijen als kleine initiatiefnemers. Als aanjager levert het Maastricht-LAB een bijdrage aan een stad in uitvoering.

Lees hier hoe kunt meedoen met het Maastricht-LAB! Of neem contact met ons op!

Partners

Wij werken samen met verschillende partijnen binnen en buiten Maastricht. Bezoek onze projectpagina’s om een indruk te krijgen met partijen waar wij op dit moment mee samenwerken. Daarnaast wordt het Maastricht-LAB gesteund en mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Platform 31 en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

logo-gemeente-maastricht

 

SCI_Woordbeeld_NL_1regel_RGB

 

logo_platform31

 

RO_OCW_RCE_Logo_2_301U_pos op wit_x_nl

 

Site Menu