“Idiote ideeën brengen soms de mooiste dingen voort.”

Door stadreporter Karin Somers voor het Maastricht- LAB

Roel Graven is architect en Stadsmaker bij Maastricht LAB. “Via een ander netwerk werd ik gevraagd om naar de Stadsmakerlunch te komen. Daar hoorde ik over een andere manier van stadsontwikkeling. Hier was ik zelf ook al jaren mee bezig en dit paste bij mij. Daarom heb ik me aangesloten.”

Op de vraag wat die andere manier van stadsontwikkeling dan is, zegt Roel: “Je kijkt veel meer naar waar behoefte aan is. Wat zijn de wensen van de gebruikers? In plaats van binnen de gebaande paden van een bestemmingsplan te blijven.”

“De traditionele manier van stadsontwikkeling houdt 10 jaar vast aan een blauwdruk. Dat is niet meer van deze tijd. Alles verandert tegenwoordig zo snel dat je hier als stad op moet kunnen inspelen. Daarom moet je marges inbouwen, ademruimte.”

Volgens Roel moet een Stadsmaker vrij kunnen denken. “Je moet open staan voor andere initiatieven en goed kunnen samenwerken met andere disciplines. Samen kom je sneller tot een oplossing. Geven loont, dat blijkt telkens weer.”

Maastricht LAB mag wat Roel betreft meer durf tonen. “Er zijn veel verrassende initiatieven van particulieren, maar zij kennen niet altijd de weg om die plannen uit te voeren. Hiervoor kunnen ze bij Maastricht LAB aankloppen. Al lijken de ideeën soms ondenkbaar. Op de volgende Stadsmakerslunch mogen wat mij betreft wel drie, vier pitches gehouden worden. Laten we in de stad vrijhavens creëren. Dan gaat het ook meer leven en ontstaat ruimte voor iets nieuws.”

Related Posts

Site Menu