Het nieuwe team van Maastricht-LAB stelt zich voor!

Buitenbeentjes en guerrilla-ambtenaren

Sinds 1 maart zijn ze compleet: het nieuwe team van Maastricht-LAB. Hoewel, helemaal nieuw is het team niet. Carola Janssen is al vanaf 2014 betrokken bij het co-creatief platform: “Maar ik had het gevoel dat ik nog niet klaar was”. Ook Sven Cimmermans keert na twee jaar afwezigheid terug naar zijn oude stageplek. Samen met Tom Heijnens en Lincey Bastings gaan zij aan de slag met innovatieve stadsontwikkeling.

 Door Stadsreporter Karin Somers 

Mensen maken de stad

Carola is een van de kernpartners. “In 2014 heeft Maastricht-LAB de deur opengezet naar de stad. Mensen kwamen echt letterlijk bij ons naar binnen met hun initiatieven. Het was een dynamische periode die echt is omgevlogen. Destijds waren we met name naar buiten gericht. We waren betrokken bij meerdere projecten en organiseerden events. Mensen maken de stad, daar geloof ik echt in. Maar dat kan niet zonder de gemeentelijke organisatie. Die twee, het geluid en de kracht van de mensen in de stad enerzijds en het gemeentebeleid anderzijds, willen we de komende tijd blijven verbinden.”

 

Partner

Sven ziet ook wel een verschuiving van Maastricht-LAB. Hij is nu betrokken als kernpartner. “Toen ik hier twee jaar geleden stage liep, was het inderdaad meer naar buiten gericht en minder beleidsmatig dan nu. Maar het mooie vind ik dat er ruimte is om dat beleid volgens de kernwaarden en methodes van het LAB in te vullen, als guerrilla-ambtenaren. Wij gaan concreet met projecten aan de slag en wijzen ze de weg binnen de gemeente. Tegelijkertijd leren we van die trajecten en dat koppelen we weer terug naar de gemeente. Zo laten we zien dat we een waardevolle partner zijn. Voor de stad, de initiatieven, maar ook voor de gemeente.”

 

Spilfunctie

Lincey Bastings is kernpartner en sprak in haar werk als beleidsmedewerker Economie en Cultuur bij de gemeente Maastricht vaak met creatieven die op zoek waren naar een fysieke plek: “Ik vind het mooi om te zien dat Maastricht-LAB deze twee samenbrengt. De energie komt echt vanuit de initiatieven zelf. De overheid is hierin niet leidend en sommige projecten laten zich ook niet dwingen door regels of beleid. Door succesvol te begeleiden en verbindingen te leggen, vervult Maastricht-LAB een spilfunctie.”

 

Blik naar buiten

Om de blik richting de stad te behouden is Tom Heijnens aangetrokken als event manager. Het verhaal van Maastricht-LAB sprak hem erg aan: “Het klimaat van je eigen stad prettig maken voor iedereen die er leeft, dat vind ik interessant. Ik wil graag events gaan organiseren om het LAB te tonen aan de stad. Zowel aan de ingewijden, mensen die vanuit hun vakgebied al met stadsontwikkeling bezig zijn, als ook de bewoners in alle lagen van de bevolking. Zo zullen de Stadmakers, mensen die een bijdrage (willen) leveren aan de stad, blijven samen komen tijdens de Stadmakerslunches. Maar ook aan het brede publiek, want sommige initiatieven zijn nog niet bij iedereen bekend.”

 

Broedplaatsenbeleid

Maastricht-LAB is onder anderen kwartiermaker voor het broedplaatsenbeleid van de gemeente Maastricht. Lincey: “Het is goed dat dit binnen het LAB is geplaatst. Wij krijgen de ruimte om te experimenteren met de aanpak van broedplaatsen en ook de ruimte om ervan te leren.” Onder de noemer ‘doen wat je zegt’ gaat Maastricht-LAB vanaf de zomer zelf ook de stad in: “We willen elke drie maanden op een andere plek gaan zitten, als echte urban nomads” vertelt Carola. “Zo ontstaan natuurlijke netwerken en houden we contact met wat er in de stad gebeurt.”

 

Leven na Maastricht-LAB

Mensen die Maastricht-LAB kennen, weten dat Tim van Wanroij ook betrokken was als kernpartner. Hij heeft nu een andere functie gekregen binnen de afdeling Beleid & Organisatie van de Gemeente Maastricht, maar blijft wel nog betrokken bij Maastricht-LAB. Hij zal middels de ‘Proefruimte’ de LAB-achtige manier van werken gaan integreren binnen de gemeentelijke organisatie.

Related Posts

Site Menu