Het Maastricht-LAB leeft

Dagblad De Limburger heeft een themapagina gewijd aan het Maastricht-LAB. Op vrijdag 1 februari zijn er drie artikelen verschenen waarin onder meer aandacht werd besteed aan de brandweerkazerne, de Gideonsbende en het participatiebeleid in Maastricht. Dat heeft wisselende  geluiden opgeleverd die zich richten op de kern van het LAB: het opbouwen van nieuwe samenwerkingsvormen en experimenteren met lokale projecten.

Helder is dat het Maastricht-LAB leeft in de stad. Dat brengt onvermijdelijk  spanningen met zich mee tussen partijen. De opgave van het Maastricht-LAB is immers niet eenvoudig. In het Maastricht-LAB wordt gezocht naar nieuwe manieren om de stad te ontwikkelen. Dat is een veranderingsproces. Ja, weerstanden maken daar nu eenmaal ook deel van uit. Uitgangspunt blijft echter dat we het vooral samen willen doen: met (nieuwe) partijen en bewoners en met ruimte voor kleinschalige ontwikkeling en lokale initiatieven.

Die gezamenlijkheid staat centraal. Daar horen teleurstellingen bij, maar ook successen. Jammer dat de krant daar niet over schrijft. Voorbeelden? Met de Werkgroep Tapijn is een nauwe samenwerking opgezet voor een nieuwe toekomst van de Tapijnkazerne. En een reeks workshops bij het LAB hebben geleid tot een uitgebreid participatieproces in het Frontenpark. De eerste resultaten komen eraan: bewoners en partijen kunnen hun dromen en ideeën voor het park achterlaten, voordat het gebied daadwerkelijk ontwikkeld wordt.

We staan voor een kantelpunt in de stad. Een transitie waarin het Maastricht-LAB een voortrekkersrol vervult. Conflicten zijn hier onderdeel van, want belangen kunnen botsen en meningen kunnen verschillen. Het houdt ons scherp om de juiste keuzes te blijven maken. Zolang het belang van de stad maar voorop staat.

Related Posts

Site Menu