Een week van dromen vangen en brandjes blussen

Afgelopen weken is er weer van alles gebeurd binnen het Maastricht-LAB.

Voor EXP01 Park van de Toekomst was op 28 september een workshop Frontenpark. Met 16 enthousiaste deelnemers is voortgebouwd op het startbeeld dat was gemaakt op basis van de eerste workshop. Het tijdelijke Sphinxpark en een buurtpark in de Bilt zijn gebruikt als inspiratiebronnen. Mooiste opbrengst is dat in deze bijeenkomst alle ‘dromen’ van deelnemers verzameld zijn, die ter inspiratie dienen voor dit park van de toekomst. Het enthousiasme om betrokken te blijven bij dit experiment en een bijdrage te leveren aan het verbreden van de zoektocht naar de dromen en beelden van inwoners is groot.

Woensdag 31 oktober is de tweede workshop voor het Sphinxpark. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken over de programmering in 2013.

Voor EXP03 De Brandweer zijn het tumultueuze weken geweest. Daarin zijn een aantal belangrijke stappen gezet op weg naar een dynamische, publiekgerichte en creatieve invulling van de voormalige kazerne. Een eerste concept in de vorm van een bidboek is gepresenteerd aan en besproken met de potentiële gebruikers van het pand. Er was veel enthousiasme onder de aanwezige ondernemers, maar verdere uitwerking is noodzakelijk om definitieve keuzes te kunnen maken.

Na deze bijeenkomst verschenen er krantenartikelen waarin het buurtplatform Argus en ondernemers uit het statenkwartier het concept bekritiseren. Dit lijkt een tegenslag, maar deze momenten horen bij het proces en de zoektocht die het Maastricht-LAB is gestart. Doordat verschillende partijen met andere belangen en verwachtingen gelijkwaardig aan dit proces deelnemen, horen conflicten en meningsverschillen er nu eenmaal bij. Ondanks dit alles lijkt er nog veel enthousiasme aanwezig te zijn om van dit experiment een succes te maken.

Graag sluiten we positief af. Het Maastricht-LAB heeft, in samenwerking met ICIS (Universiteit Maastricht) en de gemeente Maastricht, een voorstel ingediend voor een internationaal onderzoeksproject: Urban Europe. In samenwerking met twee Europese steden zullen processen van cocreatie worden onderzocht en vergeleken, waarvoor de stad Maastricht en het Maastricht-LAB als één van de casussen dient. Rond december hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de doorgang van dit project.

Helder is dat in het LAB wordt geëxperimenteerd. Daarin worden successen gevierd, maar ook falen is inherent aan het proces waar we inzitten. En het blussen van brandjes hoort daar nu eenmaal bij.

Related Posts

Site Menu