De toekomst van creatief ondernemerschap

14 en 15 september was het Festival van de Toekomst. Twee dagen die in het teken stonden van de uiteenlopende uitdagingen waar Limburg als krimpregio mee te maken krijgt. Tijdens de deelsessies van donderdag 14 september verzorgde Maastricht-LAB twee debatten rondom Creatief Ondernemerschap.

Een bericht van stadsreporter Karin Somers

Kansen

Om te beginnen: wat is creatief ondernemerschap? Karin van de Ven, eigenaar van Jules Group: “Als ondernemer moet je blijven inspelen op wat actueel is en moeite doen om te vernieuwen.” In Temporary Lane, de tijdelijke winkelstraat met nieuwe labels, van Christiaan Kastrop komen creativiteit en ondernemerschap samen. “Beginnende creatievelingen komen niet vooruit met hun webshop. Geef ze een fysieke plek in een winkelstraat, dan krijgen ze een kans.” Een initiatief als Temporary Lane vraagt echter flexibiliteit van een gemeente. Wethouder in Sittard-Geleen Noël Lebens: “Daarom hebben we in Sittard-Geleen het werkatelier waar ondernemers, bezoekers en beleidsmakers samen komen. Zo liggen plan en uitvoering dichter bij elkaar.”

Jong ondernemen

Hoe zit het met de ondernemingsgezindheid van jongeren in deze regio? Rob Aalbers van Spark City: “We moeten een klimaat creëren waar jonge startups kunnen groeien en willen blijven. Bij ons krijgen startups ruimte voor hun creativiteit. Dan zie je dat het lukt.”

Door leegstaande panden anders te bekijken, ontstaan meer mogelijkheden. In Sittard zit Hogeschool Zuyd weer in de binnenstad. “Van lege panden maken we plekken waar ze kunnen afstuderen en andere ondernemers adviseren” vertelt Noël. Uit de zaal komt de vraag hoe vastgoed hierover denkt. “De gemeente zorgt momenteel voor de financiën. Door goodwill te kweken, willen we de ondernemers enthousiast maken.”

Zin in ondernemen

In Limburg zijn weinig ondernemers. Hoe kunnen we die ondernemerszin stimuleren? Karin: “Zie het als een kans, want hier kun je je wel onderscheiden. En zet jonge, veranderingsgezinde mensen op beslisfuncties.” Vanuit de zaal wordt toegevoegd dat ondernemers meer zelfvertrouwen moeten krijgen. ”De overheid moet mogelijk maken in plaats van tegenwerken.”

Geef leegstand de ruimte

Ook tijdens het tweede debat wordt ingegaan op het meest zichtbare probleem in de krimpregio: leegstand. “Ik spreek eigenlijk veel liever over ‘ruimte’”, zegt Carolien de Jager, expert in leegstand en retail-innovatie: “Dat is iets dat je nodig hebt. Berlijn en Rotterdam zijn goede voorbeelden. Ik denk dat het in deze regio nog niet slecht genoeg gaat. Initiatieven moeten van onderop komen. Hoge huren en te veel regels zitten mensen in de weg.” Egid van Houtem, eigenaar van Grasswoods, is het hiermee eens: “Kijk naar het Amsterdam van de jaren tachtig met z’n krakers. In die panden zitten nu allemaal hippe koffietentjes. Tegelijkertijd willen we niet echt de bodem raken, zoals Detroit.”

Afgestudeerd en dan?

De exodus van de ondernemers van de toekomst: hoe houden we ze hier? Directeur van MAFAD, Chequita Nahar: “Onze studenten krijgen les in ondernemendheid. En pas afgestudeerden stimuleren we om hier te blijven, maar dan zij ook bepaalde omstandigheden nodig. Ik stap dan naar de gemeente met de vraag ‘wat gaan WIJ hieraan doen’. In Geleen mogen nu enkele afgestudeerden in lege panden een studio beginnen.”

Gratis geld

Hoe kunnen we die afgestudeerden, de startende ondernemers, de broedplaatsbewoners nu het beste helpen? Tim Prins, een van de oprichters van MaastrichtLAB: “Van onderop lukt niet, daar is hulp voor nodig, zoals het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.” Vanuit de zaal wordt gevraagd of ondernemers wel weten waar die fondsen en leningen zitten. “Op MAFAD organiseren we hier een speciale dag voor” geeft Chequita aan. Egid vult aan: “De aanvragen moeten ook goed geschreven zijn. Zodra je hier een intermediaire op zet, zie je dat meer aanvragen gehonoreerd worden.”

Verbinding en verhalen

Wat heeft een creatief ondernemer nou echt nodig? André Köppen is eigenaar van het Gulpener Bierhuys. “Heb een visie en vertel je verhaal duidelijk. Zoek verbindingen en maak een community. Zorg naast winstcreatie ook voor waarde creatie. En breng het middenstandsdiploma terug!”

Related Posts

Site Menu