De A2 en de Groene Loper: een nieuw stuk stad

De ondertunneling van de A2 lijkt bijna af. De Groene Loper wordt langzaam uitgerold. Maar er staat nog veel te gebeuren. Désirée Florie, woordvoerder A2 Maastricht en Mijn Groene Loper kijkt terug én vooruit: “Het begrip tijdelijk is bij ons erg relatief.”

Door stadsreporter Karin Somers

Bijzonder

De vraag of het A2-project innovatief is, beantwoordt Désirée niet direct met een volmondig ja. “Het is vrij nieuw, laat ik het zo zeggen. Vakmensen noemen het in ieder geval erg bijzonder. We zijn namelijk niet begonnen met een concrete vraag. Er is niet gezegd: ‘maak een tunnel’. We zijn uitgegaan van een aantal problemen die opgelost moesten worden. Het verkeer was er daar een van. De provincie, de gemeenten Maastricht en Meerssen, en Rijkswaterstaat hebben hun nek uit gestoken en lef getoond door op zoek te gaan naar een integraal gebiedsontwerp. Het betreft namelijk niet alleen infrastructuur, maar ook stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur. Die drie moesten samen komen in het ontwerp.”

Bewoners

Vanaf het begin hebben opdrachtgever en opdrachtnemer Avenue2, de ontwerper en bouwer van het totaalplan, zich ingezet om buurtbewoners en ondernemers te betrekken. “We hebben vaak om inspraak gevraagd. Vaker dan wettelijk verplicht was. Ook zijn we in gesprek gegaan met een specifiek voor A2 Maastricht opgericht buurtenplatform en het bedrijvenplatform. We hebben regelmatig publieksvriendelijk materiaal van de technische stukken verspreid. En er zijn informatiemarkten georganiseerd waar bewoners met ons in gesprek konden gaan. Natuurlijk hebben we ook klachten gehad, maar hierdoor zijn we onze communicatie gaan intensiveren. Het Informatiecentrum bij de Geusselt werd drukbezocht, maar op een gegeven moment gingen bewoners elkaar wegwijs maken. En dat is mooi om te zien.”

Nieuw stuk stad

De Koning Willem-Alexander tunnel is de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland. Hierdoor zijn er 2 x 4 rijbanen boven elkaar. In een meer behoudend ontwerp zouden er 2 x 3 rijbanen op een niveau zijn gekomen. De dubbellaagse tunnel is smaller waardoor boven de grond meer ruimte is voor bebouwing. “Boven op een tunnel mag je namelijk niet bouwen. Omdat de ontwerper van de infrastructuur en de stedenbouwkundige bij elkaar aan tafel zaten, is Avenue2 tot deze oplossing gekomen. De vraag was namelijk ook om bovengronds een nieuw stuk stad te creëren. Door deze oplossing konden meer gebouwen blijven staan en ontstonden meer mogelijkheden.”

Tijdelijkheid

Gedurende de aanleg van de tunnel zijn er bovengronds een aantal tijdelijke projecten ontstaan. De Makelaars van de Tussentijd kregen de opdracht om buurtbewoners met ideeën op weg te helpen. Voorwaarde was steeds dat de projecten financieel zelfredzaam moesten zijn. “Op de geluidswal langs de tijdelijke N2 werden kunstwerken aangebracht. Er is een expositie gehouden op het lege bouwterrein van de tunnelbouwers. De kop van de Frankenstraat was ‘Onbegrensd verlicht’ en daar was tot voor kort een tijdelijke beweegtuin. Er is een BMX-baan gemaakt. Zij blijven nog tot 2018. En door het inzaaien van de klaprozen onder de noemer ‘de Groene Voorloper’ kregen we al een voorproefje van hoe het straks gaat worden.” Ook tijdelijk waren de voetgangersbruggen over de A2 en later de N2. Na ruim zes jaar zijn deze bruggen nu weg. “Bij ons is tijdelijkheid echt relatief.”

En nu? Maar we zijn er nog lang niet. “Sommige mensen denken dat nu de tunnel (grotendeels) open is, alles af is en de overlast ten einde is. De volgende stap is echter de afronding van het Knooppunt Europaplein (oprit 55), de afbouw bij de Geusselt van de toegangswegen naar de twee viaducten boven de Viaductweg en de bovengrondse herinrichting. Bij de Scharnerweg zijn we na Pasen begonnen aan de rotonde. Hier wordt 12 weken aan gewerkt. In het najaar worden de bomen aangeplant en in het eerste kwartaal van 2018 wordt dit opgeleverd. Dus we zijn nog wel even bezig.”

In het Informatiecentrum staat een grote maquette en hangen plattegronden van toen, nu en straks. Een groep geïnteresseerden krijgt uitleg over het immense project. “Maastricht is echt een vooruitstrevende stad” zegt Désirée. “Dit project getuigt van durf, zowel van de verschillende overheden als van de marktpartijen. Deze integrale gebiedsontwikkeling wordt vaak tijdens vakcongressen genoemd als voorbeeld, tussen Boston en Parijs. De Antwerpse Ring heeft zelfs een vergelijkbare oplossing tot doel gesteld.”

Related Posts

Site Menu