Dag op het station

Op 27 oktober stond een enthousiast team van ontwerp- en onderzoeksbureau Pantopicon in de stationshal om reizigers en omwonenden te vragen hoe zij de stationsomgeving graag zien. Tientallen meningen werden gehoord en genoteerd. Over één ding is bijna iedereen het eens, de omgeving van het station mag wel wat groener en gezelliger.

Het Maastrichtse stationsgebied ligt al een hele tijd op de schop. Er wordt onder andere gewerkt aan een grote ondergrondse fietsenstalling. Als die klaar is, ontstaat een kans voor het verfraaien van het grotere geheel. Provincie Limburg, NS, ProRail, Maastricht Bereikbaar, gemeente Maastricht en projectbureau A2 Maastricht werken samen om te komen tot één plan voor Stad en Spoor.

Nik Baerten (Pantopicon): “Veel mensen zijn speciaal naar het station gekomen om hun mening te geven, vooral mensen die aan de oostzijde wonen. Voor hen is het spoor en het station vaak een soort barrière om in het centrum te komen. Ze komen met allerlei ideeën om het spoor te ondertunnelen of op een ludieke manier te overbruggen, maar veel mensen vinden het een nóg beter idee om op meerdere plekken in de stad leuke centrumpjes te maken, zodat het minder éénrichtingsverkeer is naar het huidige centrum. De Groene Loper is een ideale plek om activiteiten te organiseren, zoals optredens op een openlucht podium. En waarom zou er geen theater of museum kunnen liggen?”

Nils Pannecoucke en Virginia Tassinani spreken de langslopende reiziger aan met allerlei vragen. Op een grote kaart van Maastricht plakken ze stickers op de plekken waar mensen ideeën over hebben. Aan die stickers is te zien of het idee van een bewoner, een student of een bezoeker kwam. Zo ontstaat een handig overzicht. “We horen vaak dat er vooral aandacht is voor de voorkant van het station, maar niet voor de achterkant. Daar is het grijs en groezelig. We hebben van een paar vrouwen gehoord dat ze zich er onveilig voelen. Ook vinden veel mensen het onveilig doordat er veel bussen stoppen en veel auto’s mensen afzetten.”

Kelly Ehrencron en Lynn de Munnik spreken vooral mensen aan op het busstation. “Een koffietentje op het busstation is een paar keer voorbij gekomen als idee, dat maakt het wachten aangenamer. Maar er zijn ook mensen die het niet over de inrichting van het gebied hebben, maar over de mensen zelf. Zo zei een meneer ‘ik zou willen dat er meer interactie is, dat mensen minder op hun telefoon kijken meer met elkaar praten’.” Andere mensen zijn al tevreden zoals het is. Dat is ook te lezen op één van de bordjes die een bezoeker heeft opgehangen: Ik vind het een geweldige stationsbuurt met een prachtig station.

De planstudie Stad en Spoor is onderdeel van het actieprogramma: Mijn Gezonde Groene Loper 2030. Een brede verkenning vanuit verschillende invalshoeken van de stationsomgeving en de relatie met de stad en Euregio. Een bijzondere kans voor dit gebied om op sociaal, economisch en ruimtelijk terrein nieuwe mogelijkheden te benutten en toekomstbestendig te maken.

Related Posts

Site Menu