CNME en Maastricht-LAB: een gouden (groene) combinatie

Het verbinden van mensen en natuur, dat is de korte samenvatting van wat CNME (centrum voor natuur- en milieueducatie) doet. Daar zitten ontelbare projecten en doelstellingen achter en een sociale missie. “We gunnen het iedereen om in een gezonde en eerlijke wereld te leven.” Cridi Frissen en Nika Dings vertellen enthousiast over hun projecten die door heel Maastricht plaatsvinden en gedragen worden door bewoners, bedrijven en gemeente.

Door stadsreporter Lieke Rijkx
Foto’s van Jonathan Vos

“Het draagvlak voor duurzaamheid is sterk toegenomen de afgelopen jaren”, vertelt Nika. “Steeds meer mensen zijn ermee bezig. Kijk alleen al naar de stadslandbouw, de gezamenlijke groentetuinen, daar komen er steeds meer van. Er zit veel passie en enthousiasme onder de Maastrichtenaren voor biologische producten en authenticiteit. Mensen ontdekken dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om een bijdrage te leveren aan een groenere wereld. Duurzaamheid is geen marketingterm, geen sausje om ergens overheen te gieten. Duurzaamheid is een manier van leven.”

Samenwerking met LAB
Maastricht-LAB en CNME werken vanaf het begin van het LAB intensief met elkaar samen. Zo vroeg Maastricht-LAB aan CNME onder andere om mee te denken over het nieuwe Frontenpark, dat straks als verbindende schakel tussen het Bassin, Bosscherveld en de binnenstad komt te liggen en waar behalve voor natuur ook ruimte komt voor cultuur, bedrijvigheid, innovatie en ontmoetingsplekken.

Tegel eruit, plant erin
“Projecten als Frontamoer en Operatie Steenbreek spreken echt tot de verbeelding. En het is zo simpel: tegel eruit, plant erin. Het is fijn dat Maastricht-LAB achter ons staat, zij hebben bijvoorbeeld de ingangen bij de wooncorporaties, waardoor wij regelmatig workshops over gemakkelijk groen kunnen geven, zoals laatst in samenwerking met Servatius, Operatie Steenbreek en het LAB voor de bewoners in Caberg”, vertelt Cridi. “Wooncorporaties beseffen dat het de moeite waard is om nu te investeren in isolatie, energiebesparing en tuinaanleg. Dat betaalt zich over tien jaar terug.”

CNME

Stadsnatuur
CNME beheert meer dan 120 hectare stadsnatuur in Maastricht, op ecologische wijze. Er wordt gewerkt met een professioneel natuurbeheerteam, met specialiteiten als ecologisch maaien van graslandhellingen en onderhoud van kalkgroeves en vestingmuren. CNME onderhoudt natuur voor overheden, natuurbeherende instanties en bedrijven. “Daar communiceren we altijd over met omwonenden en we proberen er zo veel mogelijk mensen bij te betrekken. We organiseren natuurwerkdagen en excursies voor bedrijven, onderwijsinstellingen en buurtverenigingen.”

Openbaring
CNME is betrokken bij nog veel meer projecten zoals de CNME Natuurtuinen Jekerdal, Eco-schools, Energiecoaches, Schone Maas, het meten van de luchtkwaliteit en #PickitUp. Nika: “We werken samen met allerlei groepen. Jong en oud, scholen en stichtingen, dat brengt een leuke dynamiek. Het aanplanten van een tuin of het opruimen van zwerfafval kan echt een openbaring zijn voor mensen die anders nooit met hun handen werken. Lekker in de buitenlucht, meteen resultaat zien van wat je doet, dat geeft een goed gevoel.”

CNME

Related Posts

Site Menu