mnladmin Author

Home > Post > Markup

Het Maastricht-LAB leeft

Dagblad De Limburger heeft een themapagina gewijd aan het Maastricht-LAB. Op vrijdag 1 februari zijn er drie artikelen verschenen waarin onder meer aandacht werd besteed aan de brandweerkazerne, de Gideonsbende en het participatiebeleid in Maastricht. Dat heeft wisselende  geluiden opgeleverd die zich richten op de kern van het LAB: het opbouwen van nieuwe samenwerkingsvormen en […]

Een nieuw teamlid en groeiende bekendheid

Er breekt een spannende tijd aan voor het LAB. Niet alleen wordt de samenstelling van het team tijdelijk gewijzigd, ook komen een aantal experimenten in een fase terecht waarin plannen concreter worden en activiteiten van start gaan. Zo wordt voor het Frontenpark een DNA-tocht georganiseerd in samenwerking met het CNME, en werkt het team Sphinxpark […]

Voortgang EXP01 en opleiding OOK

De komende week staat in het teken van EXP01: park van de toekomst, met voorlopig de twee laatste workshops in het LAB. Daarna gaat de uitvoeringfase van start. Voor het Sphinxpark wordt een programma ontwikkeld met enkele concrete activiteiten en projecten, die aansluiten bij het huidige Sphinxpark. Voorbeelden zijn een ontmoetingsplek voor bezoekers en een werkplaats […]

Maastricht-LAB doet mee aan het OIF2012

Dit jaar viert het Open Innovatie Festival 2012 haar eerste lustrum. Veertig overheidsorganisaties gaan van 26 t/m 30 november aan de slag met open innovatie om samen met ambtenaren, inwoners en ondernemers vraagstukken effectiever, efficiënter maar ook leuker aan te pakken. In plaats van afstemmen of het schrijven van plannen, organiseert OIF2012 hackathons, deelt ze […]

“Maastricht-LAB: knap en gedurfd”.

De leden van de Gideonsbende worden nauw betrokken bij de experimenten en activiteiten van het Maastricht-LAB. Één van die leden is Frank Strolenberg, programmamanager Nationaal Programma Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In gesprek met Frank schetst hij een beeld van het LAB. Over zijn ervaringen en perspectieven. “De wijze waarop Maastricht de stadsontwikkeling opnieuw vorm […]

Spontaniteit is ook maar relatief.

Afgelopen dinsdag heeft de bijeenkomst ‘Vormgeven aan de spontane stad’ plaatsgevonden. Onder deze titel hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en Urhahn Urban Design een publicatie uitgegeven over hoe spontane of organische ontwikkeling van de stad in de praktijk werkt. In grote lijnen: minder grootschalig, met meer betrokkenheid van eindgebruikers en waarin het initiatief centraal […]

Een week van dromen vangen en brandjes blussen

Afgelopen weken is er weer van alles gebeurd binnen het Maastricht-LAB. Voor EXP01 Park van de Toekomst was op 28 september een workshop Frontenpark. Met 16 enthousiaste deelnemers is voortgebouwd op het startbeeld dat was gemaakt op basis van de eerste workshop. Het tijdelijke Sphinxpark en een buurtpark in de Bilt zijn gebruikt als inspiratiebronnen. […]

Nieuwe stadsontwikkeling met een open karakter.

Deze column is de eerste van een reeks waarin de contouren van nieuwe stadsontwikkeling worden besproken en bediscussieerd. Wij nodigen u uit om mee te denken in dit proces, nieuwe perspectieven te introduceren of concrete voorbeelden aan te dragen waar nieuwe vormen van stadsontwikkeling tot uiting komen. Met deze column trappen we af. Door Tim van […]

Aftrap weblog: we zijn begonnen!

Welkom op de officiële site en weblog van het Maastricht-LAB. Via deze weblog houden we u op de hoogte over de voortgang van het lab. Hier kunt u informatie vinden over de experimenten, activiteiten, nieuwtjes en andere processen die in het kader van het Maastricht-LAB plaatsvinden. Daarnaast zullen er ook geregeld columns op deze weblog verschijnen. Verschillende onderwerpen gerelateerd aan […]

1 13 14 15
Site Menu