mnladmin Author

Home > Post > Markup

Volle bak bij het LAB-café!

Het mag een succes genoemd worden. Afgelopen woensdag 28 augustus was het volle bak tijdens het LAB-café in de Muziekgieterij! Van de tot op heden ruim 30 ingediende voorstellen en ideeën voor de open oproep, kwamen 25 enthousiaste initiatiefnemers hun verhaal presenteren. Zij kregen hier allen vijf minuten de tijd voor. Daarnaast waren er tientallen mensen aanwezig die kwamen […]

Aanstaande woensdag LAB-café Maastricht-LAB!

Aanstaande woensdag 28 augustus vindt het LAB-café plaats! Vanaf 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur presenteren verschillende initiatiefnemers hun voorstel of idee in het kader van de open oproep van het Maastricht-LAB. De locatie voor deze avond is de Muziekgieterij, Boschstraat 7 te Maastricht. Tijdens deze avond krijgt elke deelnemer de kans om in maximaal vijf minuten […]

REMINDER: open oproep en het LAB-café

Tot zover hebben wij al vele interessante en inspirerende initiatieven mogen ontvangen voor het achtste experiment van het Maastricht-LAB! Wilt u horen welke initiatieven er zijn binnengekomen? Op woensdagavond 28 augustus van 20.00 tot 22.00 uur vindt het LAB-café plaats, waar initiatiefnemers hun idee mogen presenteren en feedback ontvangen van experts op het gebied van […]

Maastricht visits London!

Dinsdag 11 juni sprak Guido Derks (directeur Beleid en Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Maastricht) op het IFHP (International Federation for Housing and Planning) Centenary Congress in Londen. Bezoekers van dit congres konden bestaande perspectieven op het gebied van stadsontwikkeling en stedelijke planning verrijken met ervaringen en opgaven elders in de wereld. Een kijkje in […]

Maastricht-LAB start met experiment 08 Open oproep!

Het Maastricht-LAB zoekt naar het meest vernieuwende initiatief op het gebied van stadsontwikkeling. Het lab organiseert een wedstrijd waarbij zij inwoners en organisaties oproept om ideeën en initiatieven in te dienen. Gezocht wordt naar een idee voor een bepaalde plek of een gebouw, maar het is ook mogelijk om een eigen experiment aan te dragen. […]

Stad.Academie en groenconferentie

Behalve het uitvoeren van uitdagende experimenten en het opbouwen van nieuwe coalities, heeft het Maastricht-LAB -mede door haar tijdelijk- bestaan zichzelf de taak gesteld een kennisinfrastructuur na te laten, die de transitie van stadsontwikkeling verder stimuleert. Uit de nieuwe samenwerkingspartners is een gelegenheidscoalitie ontstaan, die deze ambitie heeft omgedoopt tot de Stad.Academie. De Stad.Academie is […]

Stedelijke Vernieuwing 2.0 en de maakbaarheid van de stad

Het is goed om van tijd tot tijd afstand te doen van je eigen omgeving en je te laten inspireren door meningen en perspectieven van andere ‘stadmakers’. Door te leren van andermans kennis en ervaringen. De inspiratiebijeenkomst “Stedelijke Vernieuwing 2.0” is zo’n mogelijkheid om jezelf kwetsbaar op te stellen en belangrijke vraagstukken bespreekbaar te maken. […]

Presentaties en nieuwe experimenten

Vorige week is een interessante week geweest voor het Maastricht-LAB. Zo heeft het team Maastricht-LAB op dinsdag 5 maart twee presentaties gegeven over de opzet en voortgang van het LAB. De één voor de raadscommissie stadsontwikkeling Maastricht, de ander voor het architectuurcentrum Bouwhuis in Apeldoorn. De raadscommissie is op de hoogte gesteld van de processen […]

Site Menu