Actualisering welstandsnota

‘Prima dat er regels zijn, maar Maastricht lijkt soms te veel op de Efteling zonder verrassingen’

Het was de hoogste tijd om de regelgeving waarop de welstandscommissie zich baseert te actualiseren. De huidige welstandsnota dateert alweer van 2004. Sindsdien is veel landelijke en lokale wetgeving gewijzigd. De gemeente wil de gebruiksvriendelijkheid en leesbaarheid van de nota verbeteren. Maar de belangrijkste reden om te actualiseren is om van bewoners, ondernemers en bouwers in de stad te horen hoe zij over het uiterlijk van de stad denken. Op 13, 14 en 17 maart organiseerde het gemeentebestuur  daarom interactieve informatieavonden.

Door Stadsreporter Lieke Rijkx

“Er is echt veel veranderd sinds de laatste nota”, vertelt Arthur Houben, secretaris van de welstandscommissie. “Er zijn nieuwe gebieden bijgekomen, zoals Belvedère en Vroendaal. LED-verlichting staat niet in de nota, want dat was er toen nog nauwelijks. En in 2004 vonden we dat nergens reclamevlaggen en -banieren mochten hangen. Nu onderzoeken we  of het op een industrieterrein wel mogelijk gemaakt kan worden.” Na een stuk taart, een kop koffie en een inleiding door voorzitter Rob Meurders en Menno Homan, voorzitter van de welstandscommissie, worden de aanwezigen in groepen verdeeld met in iedere groep bewoners, ondernemers en bouwers. Zij gaan in gesprek over drie thema’s: wonen, bedrijven en openbare ruimte.

WONEN
Een van de bouwers vraagt om meer ruimte voor experimenten bij het ontwerpen van een woning. “Ik snap dat jullie ons niet in het centrum laten experimenteren, maar het terrein van de oude papierfabriek aan de Maas zou een goede locatie zijn.” Deze bouwer is verder heel tevreden over de criteria waar architecten zich in Maastricht aan moeten houden. Een burger pleit ervoor iets te doen aan de winkelpanden. “De ruimtes boven de winkels zijn er slecht aan toe. Weggehaalde trappen en verrotte vloeren zijn eerder regel dan uitzondering.” Daarna onstaat in de groep een discussie over zonnepanelen.  Die mogen niet op monumentale panden worden geplaatst. “Maar wat maakt het uit als je ze vanaf de straat niet ziet?” Dat maakt inderdaad niet uit, want niet zichtbaar vanaf de straat, zijn zonnepanelen inmiddels toegestaan.

BEDRIJVEN
Bij het thema bedrijven oppert een bouwer al snel dat de welstandscommissie zich terugtrekt. “Als de terreinen goed bereikbaar zijn en de straten goed verlicht met een keurige groenstrook ernaast, dan hebben we toch eigenlijk geen regels meer nodig?” Een van de bewoners aan tafel is het daar niet mee eens. “Als we bedrijven hun gang laten gaan, komen er alleen grote, grijze loodsen op zo’n terrein.” Van de bedrijventerreinen verplaatst het gesprek zich naar bedrijvigheid in de woonwijken. “Kwaliteit en levendigheid zouden enorm vooruit gaan als er meer winkels en kantoren in bepaalde woonwijken zouden zijn”, vindt een bewoner. Een bouwer haakt daarop in: “Eigenlijk zouden we af moeten van onaantrekkelijke Brusselsepoort-achtige complexen. Dan zoeken winkeltjes vanzelf de wijken weer op.” Een interessante discussie, maar de welstandscommissie gaat niet over bestemmingsplannen.

OPENBARE RUIMTE
Het thema openbare ruimte is het breedst: bomen, fietsenstallingen, bankjes, prullenbakken en dat soort zaken bepalen samen met de gebouwen het ruimtelijk beeld. De inrichtingselementen in de openbare ruimte worden door de ontwerper van de openbare ruimte in samenspraak met de welstandscommissie besproken. “Maastricht is te veel eenheidsworst. De ene horecazaak naast de andere met dezelfde stoelen en parasols. Heel netjes, maar ook heel saai. Van mij mag het wat rommeliger. Nu is de binnenstad een soort Efteling, maar dan zonder verrassingen”, vindt een bouwer. Twee bewoners zijn het ermee eens en vinden dat ook de drukte de binnenstad onaantrekkelijk maakt. “Ik loop veel meer op mijn gemak door Aken of door Luik dan door Maastricht.” Een van de bouwers stelt voor om de grote panden en daarmee de grote ketens weg te halen uit de Grote Staat en meer te verdelen over de stad, dan wordt het centrum groter en worden de aanloopwegen aantrekkelijker. Zo verschuift het gesprek naar voetgangers en fietsers. Iedereen aan tafel is het erover eens dat de stad voor die groep aantrekkelijker kan. “Als we de parkeergarage onder het Vrijthof enkel ter beschikking te stellen aan bewoners schaffen we een enorme verkeersstroom af.”

Wethouder Jack Gerats sluit de avond af en nodigt iedereen uit voor de Stadsronde op 30 mei. Daarna volgt nog een Raadsronde en dan gaat er een voorstel naar de Raad. De intentie is om voor het zomerreces de nota vast te stellen .

 

Related Posts

Site Menu